Trio 홈페이지 HTML로 작성 된 색상표
색상
name
rgb 색상명
name
rrggbb
(Triplet)
  alicebluef0f8ff
  antiquewhitefaebd7
  aqua00ffff
  aquamarine7fffd4
  azuref0ffff
  beigef5f5dc
  bisqueffe4c4
  black000000
  blanchedalmondffebcd
  blue0000ff
  blueviolet8a2be2
  browna52a2a
  burlywooddeb887
  cadetblue5f9ea0
  chartreuse7fff00
  chocolated2691e
  coralff7f50
  cornflowerblue6495ed
  cornsilkfff8dc
  crimsondc143c
  cyan00ffff
  teal008080
  darkcyan008b8b
  darkgoldenrodb8860b
  darkgraya9a9a9
  darkgreen006400
  darkkhakibdb76b
  darkmagenta8b008b
  darkolivegreen556b2f
  darkorangeff8c00
  darkorchid9932cc
  darkred8b0000
  darksalmone9967a
  darkseagreen8fbc8f
  darkslateblue483d8b
  darkslategray2f4f4f
  darkturquoise00ced1
  darkviolet9400d3
  deeppinkff1493
  deepskyblue00bfff
  dimgray696969
  dodgerblue1e90ff
  firebrickb22222
  floralwhitefffaf0
  forestgreen228b22
  fuchsiaff00ff
  gainsborodcdcdc
  ghostwhitef8f8ff
  goldffd700
  goldenroddaa520
  gray808080
  green008000
  greenyellowadff2f
  honeydewf0fff0
  hotpinkff69b4
  indianredcd5c5c
  indigo4b0082
  ivoryfffff0
  khakif0e68c
  lavendere6e6fa
  lavenderblushfff0f5
  lawngreen7cfc00
  lemonchiffonfffacd
  lightblueadd8e6
  lightcoralf08080
  lightcyane0ffff
  lightgoldenrodyellowfafad2
  lightgreen90ee90
  lightgreyd3d3d3
  lightpinkffb6c1
색상
name
rgb 색상명
name
rrggbb
(Triplet)
  lightsalmonffa07a
  lightseagreen20b2ad
  lightskyblue87cefa
  lightslategray778899
  lightsteelblueb0c4da
  lightyellowffffe0
  lime00ff00
  limegreen32cd32
  linenfaf0e6
  magentaff00ff
  maroon8000000
  mediumaquamarine66cdaa
  mediumblue0000cd
  mediumorchidba55d3
  mediumpurple9370db
  mediumseagreen3cb371
  mediumslateblue7b68ee
  mediumspringgreen00fa9a
  mediumturquoise48d1cc
  mediumvioletredc71585
  midnightblue191970
  mintcreamf5fffa
  mistyroseffe4e1
  moccasinffe4b5
  navajowhiteffdead
  navy000080
  oldlacefdf5e6
  olive808000
  olivedrab6b8e23
  orangeffa500
  orangeredff4500
  orchidda70d6
  palegoldenrodeee8aa
  palegreen98fb98
  paleturquoiseafeeee
  palevioletreddb7093
  papayawhipffefd5
  peachpuffffdab9
  perucd853f
  pinkffc0cb
  plumdda0dd
  powderblueb0e0e6
  purple800080
  redff0000
  rosybrownbc8f8f
  royalblue4169e1
  saddlebrown8b4513
  salmonfa8072
  sandybrownf4a460
  seagreen2e8b57
  seashellfff5ee
  siennaa0522d
  silverc0c0c0
  skyblue87ceeb
  slateblue6a5acd
  slategray708090
  snowfffafa
  springgreen00ff7f
  steelblue4682b4
  tand2b48c
  teal008080
  thistled8bfd8
  tomatoff6347
  turquoise40e0d0
  violetee82ee
  wheatf5deb3
  whiteffffff
  whitesmokef5f5f5
  yellowffff00
  yellowgreen9acd32

TABLE로 반복적으로 작성한 것이므로, 코드 기재는 생략 함.

그래서 조회하려면, 해당 창을 단독으로 열어 메뉴에서 보기---> HTML보기로 보십시오.

Javascript로 작성 된 색상표에서는 Code를 소개하였슴.
번역문 소유자 - Trio 홈페이지의 문서(http://trio.co.kr/webrefer/htex/htxclrtbl1.html)는
자유로이 연결 사용이 가능함.